Wong Bojonegoro Kog Ijek Ono Sing Nglakoni ” Kendat “

  • Whatsapp

Dening Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – GENYO ing mburi mburi kutho kang duweni jejuluk kutho adheke Bhayangkara, lan adheke departemen kehutanan iki, kog ajeg diluk diluk ono wong kendat, ngombe racun, nyemplung bengawan, lan nabrak kendaraan.

Bakune piye larah larahe hayo podho digitali lan direkso opo to kang dadi jalaran utawa sabab musababe.

Iki ature panyerat Lintasbojonegoro.com, negeri panemu kang ngenahi babagan “Pakendatan”, utawa wong jepang ngarani “harakiri”/ lan genyo kog “KENDAT”.

Enek usum kendat, mulane para panggedhe, angger wangsuli pitakone para pawarta, sok gaya campur kemlinthi, angger angger pingin dianggep pinter, tansah muni, “Kendati demikian”, ujung ujunge banjur saiki angger kena sujono sithik, panganggepane Kendati demikian, Kendat iku dalan sing paling penak, mbubarake masalah.

Ora kendat dudu cara kanggo ngebari ukara. Mungkasi sumpek, nanging kuwi doso. Lha doso iku dudu adus tutupan kloso. Lha kuwalat iku dudu kudu nyubles ilat.

Dadi uwong ojo sok gampang, janjine manis, yen mung, amung lamis.
Becik prasojo nimas ora agawe gelo. Semono ugo ojo ngenteni thukule jamur ing mongso ketigo, utawa dadi uwong golek rejeki dienti karo nunggoni godhogan watu. Jalaran nggodhok watu ora bakal methyl koyo menyok Tulungagung kang didol ing pasar Babat.

Ojo sulaya yen,ati iki ora bisa rumangsa. Prasojo urip ing alam dunyo lan ojo tansah gawe liyane gelo.

Prasojo urip, yaiku, sederhana lan opo anane, rausah kemrungsung, ono tanggane tuku gelang pukiran digawe tansah sumelang, ono tanggane mung bisa nyayuur lan ngulup kenikir, mbok ilokno kuwi fakir.

Ono tanggane klalen adus mbok ilokno turunan wedus. Lan ugo ojo kulino maedo utawa suloyo yen ora kuoso utowo ora mampu ngembari.

Ati kudu tansah sumeleh, ojo yen durung melu entuk banjur ora gelem muleh. Nganti bojo utange akeh. Nganti kadang minggat nganti tumindak nisto pegawaean mekekeh supaya muleh entuk duwek akeh, ben mangane ora mung lawuh gereh, kathik ‘Gerehe moto ombo mesisan ,ape dipangan, wis mlorok I sing arepe mangan”.

Kendat itu, jalaran ora tatag utawa ora bisa ngendaleke karepe ati, lan nganggepe menawa anane dalan buntu. Dalan pikiran buntu akeh akehe wong kang model ngono iku lumantar , ora kenal Gusti sesembahane ( Allah, SWT. Tuhan, Shangyang Widhi,).

Mulane yen ana prepeke angkuh, mung siji yoiku “Tinimbang wirang raiso mungkasi gawe, luwih becik KENDAT”.

Mulane, urip iku prasojo wae, ojo neko neko ojo leno jalaran gebyare ndunyo ojo gelo sak konco,tonggo opo maneh keluargo. Bhekti tuhu prasojo, rausah gemendhul, kemlinthi utawa drenki,srehi,meri, tansah kuciwo nganti ora bisa jaga lathi, isine ojo mung serik ati, ujug ujug dadi dalane pati kanti cara ora kapuji, yaiku kendat.

Wis, baku, urip pancen angel kudune ora kakehan ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo temen, ulat ojo peteng peteng yen dikongkon yo sing temen alias ojo goroh.

Lah opo to konco ati kerep loro, ragelem rekoso mbudi doyo, pancen kabeh pingin urip mulyo, wiwitan rekoso pancen nyoto.

Semene disik, suk neh, yo pe makani pitik minangka dalan rejeki, dening matine pitik yo ora tak getuni mergo ingon ingon yen ana sesambungane karo nyowo iku karo sing Maha Kuasa, yo iku Allah, SWT. Sing dadi sesembahane isine nduyo iki.

Semene aturku, enek kaluputanku anggonku nata basa kog mbok,anggep kurang dugo, kaluputanku sepuro yoo.

Suradira djajaningrat, jer raharjo mawa karyo, oojo mung gelo yen ono tonggo iso tuku opo opo.

Biyen tumpakanku yo kendaraan rodo memper, saiki numpak,smash yo ora isin. Mergo aku sak bisaku iyo isih bisa nglakoni ibadah. He he wartawan mlarat kog sombong, he he he. Andalanku, ” Iyyakana’budhu wa iyyaakannasta’in.”

Panulis yaiku wartawan lintasbojonegoro.com
pangarep FORSA Kabupaten bojonegoro

  • Whatsapp

Pos terkait