Tempe Proteine Dhuwur Senadjan Murah

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – GENYO, uwong jowo iku akeh akehe kena diarani seneng amul grubyuk. Mulane para generasi nom noman saiki sak kane ing jaman NOW iki, bisa milah milih ojo kesusu mulih.

Panganan kang sugih protein lan bisa menehi sabiantu sugih marang uwong kang demen mangan dhewekne, yaiku TEMPE.

Mung wae, koyo e akeh para simbok simbok rumah tangga gengsi gedhem gedheman, gengsi yen takon pitakonan, ndjangan opo, lawuhmu opo, jaminan/camilanmu opo. Ee mbok yahoo ngrumangsani, yen bangsa Indonesia opo maneh pribumi jowo iku remen/demen/seneng mangan TEMPE.

Sutatik (45) uwong desa Mori kecamatan Trucuk , minangkane generasine mbah Mi (76), sing telaten dodolan tempe nok nggone desa Ngulanan kecamatan Dander, Mratelak ake, yen Tempe sing didol iku, klebu tempe tradisonal, yaiku isih dodol lonjoran debog gedang lan saben uwong tuku diimbuhi sak iris.

Dhewe maneh yen pratelane pak Suratman BPD Desa Sranak. Kagolong produsen Tempe skala gedhe tur Modern, mergo tempe bungkus plastik tur sedinane sautarane 70 kg- 100 kg.

Pancen kedelai sing digawe tempe maceme ana loro, yaiku kedelai lokal lan kedelai internasional, kedelai lokal luwih murah nanging yen kedelai soko Amerika, Cina, Swiss. Luwih babar, mekrok,mumbluk lan dadi tempe ugo bisa ndjemunuk.

Nanging senadjan gizi lan proteins akeh, mung ojo nganti nyabdane anak putu nempe. Lan ojo gagas sponsor nok tipi, unine, “Malika jenis kedelai merawatnya,seperti anak sendiri.”, kuwi kaspo alias dawak.

Lha mosok nak kedelai Malika iku dianggep koyo anak e, dhewe lha mosok saben tuwek dipanen, dibacoki/dierit, terus diklanthang, digebuk I,terus dikum terus di godog, terus di ubek terus dirageni diterus dijak sepedahan terus disayat, banjur di bumboni banjur digoreng banjure di pangan. Yoo opo ora. ?

Kuwi sponsor Goblok. Rausah niru.
Tempe mulai jaman Mojopahit, jaman Londo .jaman jepang, saiki jaman campur cino, tempe tansah dadi kelangenan kita.***,(Ek/red)

  • Whatsapp

Pos terkait