Syukuran Selametan Buka Kantor Media Lintas Bojonegoro

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – Alhamdulillah ngaturaken sagunging panuwun ing Ngarso Gusti ingkang Maha, a kuaos, bilih kolo wingi (1 7-8-2018), tahun Tiga sonten, kantor redaksi media on-line “lintasbojonegoro.com”, Tasyakuran selametan bikak kantor.

Miturut Direktur Utama, Lintasbojonegoro,com, disyukuri lan diselameti ing tanggal Pitulas Agustus, punika, jalaran ngiras ngirus, mengeti Dinten wiosan Bangsa Indonesia, inggih punika pengetan Dinten Kamardikan. Ing pangajab, mugio wontenipun media online internet punika, saget nderek nderek paring raos kamardikan mungguing para maos supadoso saget ngraosaken lan mangertos, pripun maksud saking babagan Mardiko utawi Merdeka. Lumantar maos Lintasbojonegoro.com, saget mangertos maknanipun kamardikan. Supados Bangsa Indonesia punika mboten diwastani Bangsa ingkang manut grubyuk kados rubuhing pisang, nanging Bangsa ingkang Pinter saestu. Merdeka.

Sak banjure , pemimpin redaksi Piping Dian Permadi, SE. Ngaturaken matur nuwun marang, konco-bolo, tonggo kantor, pak Ketua RT lan uga mbah Kyai ingkang mimpin ndongani ambeng Tasyakuran.”Pokok e, kulo matur nuwun atas rawuhe panjenengan, termasuk Pak Teguh Imam Waluyo Bacaleg PKPI, lan ugi mas jalal pacul, ngapunten ingkang rawuhe radi telat, pokok e, nggeh kami ngaturaken Matur Sembah Nuwun”. Ngendikane.

Enek sing rada nyleneh, yaiku, Direktur utama wis rawuh uga manager (berkacamata), termasuk Dewan redaksi Didik, staf Marketing Zharotus, lan uga seksi tumpeng podho iwut lha kog sing ngundhang tamu mandah keturon liyer liyer nok mbah Alex.

Semono ugo Pak Teguh jare pe nyilihi mobil,kanggo jupuk ambeng nok ngulanan, lha kog dienteni eko nok cedhak e tambal ban nganti tukang tambal nambal entuk wong telu sing nambalo ban, nanging pak Teguh gak teko teko, lha bojone eko celuk celuk, ambenge sidopora, jare wis entuk silihan mobil kog suwe banget.

” maklum gerobake eko kanggo operasional ijek nok bengkele mas rusmadi ,mulane ngeprik golek silihan. Lha untunge mobile petinggi ngulanan Pak Usamali kog nganggur, banjur ngeterno ambeng pas tepat wektune,” pungkase.(Ek/Red).

  • Whatsapp

Pos terkait