Saiki Ojo Ngasorake Uwong Sarapan Gethuk

  • Whatsapp

Lintasbokonegoro.com – DEK nane nane, kena yen ana kancane telat anggone mikir, banjur di iloke ,gamblang jalaran angger isuk tenguk tenguk sarapan gethuk.

Dilalah ana wong cerita kasunyatane ,gethuk iku senadjan mung katone bahane saka Tela, menyok pohong, kaspe. Iku duweni pirang pirang manfaat kang migunani kanggo manungsa lan bisa ugo kanggo hewan lan ingon ingon.

Miturut data gizi medis, jare karbohidrat . Tapi yen diiling iling wong saiki sarapane Humberger, karo sarapan gethuk lak kuwat sing sarapan gethuk.menyok.

Sarapan enak enak , gampang penyakiten. Lha nak penyakiten terus diobati kimia, malah ora ketahanan awak e uwonge, nanging nyolot suwe. Penyakite nyolot kebal, malahan bisa uga , ede ede sing nandang lara.,” Halah wis tahu lek , ora mempan”, ,umine penyakit.

Kasiate menyok sak liyane bisa mareki weteng utawa waduke uwong, ugo bisa ngilangi bakalane penyakit lambung. Menyok bisa ugo dadi saringan asam lambung.Mulane saiki ojo gumun lan ojo lambemu angger mengo, mumpung durung,ditapuk uwong, mergo mbok ilokno sarapan GETHUK.

Menyok medhuk utawa ndagel. Kasiate podho. Embuh mbok gawe kojor, gawe tape, kolak, genthilut, rengginang. Gethuk lindri, gethuk goreng, enyes enyes/pelas menyok, wingko, kripik, balung kuwuk, sego gobet, sing penting senadjan mung sak iris usahano mangan gethuk. Yen ana sing ngilokno, uncali doran pacul ae.

Tur maneg. Wong Bojonegoro, senadjan dadi kota minyak , nanging yo tetep ojo lali MENYOK.**(Ek/Red).

  • Whatsapp

Pos terkait