Ringin Kidule Pendopo Butoh Tumbal ya’o?

  • Whatsapp

Oleh Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – ATI ati iku wajib hukume tumprap uwong urip. Tindak tanduk, pangucap lan suba sitane urip.

Muat Lebih

Alam iku ana alam padang lan alam ghaib. Tumprap sing kang percoyo yen wit witan gedhe iku, jare para winasis, panggone dhemit. Mulane dadi uwong ojo medit.

Biyen ringin iku rikala isih cilik dipageri kawat karo ana pagupon omahe dara, karo menjangan saka pak Drs. Bambang Waluyo, (rikala isih ngasto dadi camat Kasiman), saiki darane lan menjangane wis gak onok , kari ringin nggrumbul ngrobyong diwenehi Gazebo go buk buk-an, konco konco sing kesel bar mblayon golek huruf yo kadang nyanggong golek ongko.

Ringin Kidul Pendopo, JL.Pangeran Mas Tumapel. Katone wis mulai saiki angrome ora mung krana ngremboyong godhonge, nanging amargo wis ana makluq astral mulai manggon nok kono.

Biyen rikala ijek mlebu metu rada bebas kae, akeh bocah sekolah sing Selfie ,dilalah bocah foto gentenan cah papat papat, dilalah ana sing ana bocah lima.

“Wedal niku kulo ingkang motret, lha kog kulo inggih katut”, pratelane Bocah bocah sing lagi mari melu mlaku bareng/jalan santai.

Lha kahanan menawa wae lagi apene trontong trontong manggon. Ojo nganti ringin gedhe iku, ngisore banjur di bakari kemenyan utawa dupa. Mundhak panganggepe undang undang dhekne. Dhewe maneh kang duwe kekarepan supaya sing jabatane ora kageser amarga pimpinan/Bupati lan wakile anyar, ben bishop bisa entuk palungguhan tetep utawa mundak. Senadjan Bupati lan wakil Bupati ,durung dilantik dening Gubernur utawa Presiden.

Lha sing gawene Guyon ,nok sor ringin gedhe kadang nyanyi ana /ono (ada), omongan ‘slomor’, muni golek wangsit, iku, konco wartawan sing jenenge Alex sutrisno, karo de Slamet.

Pancen jeneng Slamet iku, piranti para jawa , didadekne dadi japa mantra, Sluman-Slumun-Slamet.

Lha unen unen biyen, wit wiwitan Ringin gedhe , iku wis dadi jamak lumprahe yaiku dadi minangga Tetengere para Begejil. Mulane ojo kaget yen konco wartawan ugo nulis misteri uwong mlaku munggah mudhun numpak lift utawa kotak ngaku munggah mudun, utawa undhakan.

Yen mengko kog wis mulai ana kang diketho-i ora pisan ora pindho, mertandak- ne, ing kono iku wis resmi dadi istana para demit, tur dhekne menawa ugo duweni penganggit, Pendopo Bupati siseh lor/utara, Pendopo Demit nok sor ringin. Awan kanggo lerenan wartawan tanpo Air Condisioner/AC. angin wis semribit, kadang bisa turu angler kadang nganti ngiler karo ngorok banter, bengi kanggo jagongan para anak putune begejil.

Lha kog jare wis ana/enek, sing diketoni, apa iku pratandaake wis butoh BAWON yoo..o.katian nok cedhak e kono durung ono Musholane, jajal usul nok Bu Bupati ,ing ngisore gedung lantai pintu iku diwenehi Mushola senadjan mung sak lokal, 4 meter x 6 meter. Piye wahe Bupati anyar kang Asmane DR.Hj.Anna Muawanah, MSi. Iku yaa rikala Aliyahe nok pondok pesantren jombang, saksi urip ijek onok yaiku Yulistiana, S.Ag.(Bojone penulis iki), nate dadi konco turu tunggal sak amben/dipan/bayang.

Nanging ora ateges ,penulis iki pingin perhatian ,yo ora, kog peh koncone bojone dadi Bupati terus ngaku ngaku yo ora, bebasan jarak nasib yo anger antarane Bumi karo langit, Bu Anna Bupati, lha Yulistiana cukup bagian ngaji lan bojone tukang nulis lan gawe cerita kegiatan Bupati. Kuwi ngono bloko nak dikandhani.

Pos terkait