PNS Kangen Warta Basa Jawa

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – BABAGAN seneng pawarta, dhewe uwong dhewe karemenan. Mung wahe anggonku nulis basa jawa iki, dikiro mung nganggo mbah Geogle, sing terjemahno. Karepku seneng wacanen ra seneng hp yo ben dibanting. He he.

Muat Lebih

Patriot jiwa panyerat/penulis, iku tabu nulis kog copas beritane uwong. Yen kanti cara mangkono iku, rugi getun keduwung biyen aku entuk sertifikat lulus minangka penulis saka Ngayogjakarta, tiwasan ragat ora sithik. Banjur ditatar karo pimpinan Panjebar Semangat ing Hotel Sutami area Airport Juanda Sidoarjo.

Iki mau (6-8-2018), so dangu dening Pejabat Guminte Bojonegoro kang Asmana Bopo Drs. Kusbiyanto kepala bakesbangpollinmas ngendika, “Ek tulisane jawa endi tak enteni raenek blas, ” Ngendikane.

Dilalah kersane Gusti Allah, SWT. Ketemu Sekretaris Bakesbangpollinmas, Drs.H. Husnan, MSi, karo Punggawa Bappeda, H. Matnuurcham, pitakone yo podho.” Seratan jawa ne dilanjut,ae,” Ucape.

“Ngejah ngejah sithik rapopo, jalaran uwong jawa kog gak ngerti ukara jawa. Senengku basa jawa iku meh ora bakune, tur maneh jalaran ono ngoko, ono madya ugo ono kromo inggil. Dadi unggah ungguhe tinata , lan ana guru basa. Dadi katoni angger muni utawa dikira angger djeplak cangkeme, nanging ukara ana suba sitane. Pokok e. Terusno senadjan rong dina sepisan ora opo – opo, enek nilai pangarem arem ati para tukang maos.,”.

“Sayah lungkrah ,angger maos tulisan basa jawa ne eko, bisa la lipur. Guyon maton trapsila ungguhing basa. Mosok dalang kurang carita. He he. Lanjut Lintas Bojonegoro”, pratelane Bambang Yuwono.

Mugo mugo bisa sowan marak sebo ing panjenengane Bopo Kusbiyanto, mbah Wito ugo romo sunarto. Bisa nambah babagan seratan jawa.” Nuwun.”(Ek/Red).

Pos terkait