Petinggi Tulungrejo Nyambi Nandur Lombok Lan Tomat

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – Petinggi Tulungrejo kecamatan Trucuk. Darto, SE. Sak Garwane, pancene prigel olah lemah sawah tegal, senadjan garwane iku sarjana Basa Inggris, nanging konsentrasine babagan pertanian sajak e , ngalahake gegayuhan sepatu semiran sinambi nyangklong tas.

Petinggi Tulungrejo rikala sapejagongan ing galengan tegal, ngendiko ngene,” Alhamdulillah sajak e, jagung, tomat lan lombok gedhe, muga muga kenek go tambelan nandur sing dhisik. Biyen GATAL Alias gagal total.

Dingendikaae ugo, saben sak hektar ragate kurang luwihe nganti, Rp.34 yuta, jumlah tandurane, sautarane 14.000.wit. Yen tomat lan jagung mrepet umpomo diitung piro bathine, Babagan tak gawe system tumpang sari iku ben resiko omo bisa diminimalisir, tanduran iku yo podho karo wong ngingu pitik jawa iku kudu ana imbangane ngingu manuk dara, ben ora gampang kena penyakit.

Aku (Petinggi Tulungrejo), seneng nyambi tani ,jalaran sak liyane golek bathi yo minangka hiburan, kanggo ngurangi setres ngantor lan menehi kekayaan warga. Mulane saben isuk sak rampunge sholat Subuh, nganti tabuh pitu lan sak rampunge sholat Ashar, nganti meh Adzan maghrib seneng nyawang tanduran karo mbelik i. Lan jupuk yen wis ana sing abang. Mbelik i, kadang sak sore yo entuk sauntarane 40 kg. Yo kari ngepingno.

Dadi petinggi yen ora disambi tani. Huaalah wayah buwuhan lungo teko tonjokan, biyuh biyuuh. , coro digrit, setahun enthek e go jagong, utowo buwuh sautarane maji sapi 2 . Mulane sak durunge lan sak rampunge ngasto ing kantor, istirahat sedela banjur nok tegalan ngene iki.

Jare modin Rahman, pak inggi saben sore tansah ing tegal. Kawit biyen. pak inggi remenane tani.(Ek/Red)

  • Whatsapp

Pos terkait