Petinggi Ngulanan Usamali, Pinter Ngaji, Remen Tradisi Jawi

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com

DESA Ngulanan kecamatan dander , sak joge diasto utawa kapimpin dening panjenengane Bopo Usamali, katon regeng. Guyup rukun, tumata kanton gumebyar ing wayah rino lan ing wayah wengi. Padang jingglang bengi abyor moyor moyor, Balai desane katon resik apik, ora mung anyar cat e, nanging bener bener anyar, mbuh piye polahe carane ngrengkuh supaya pendopo kang,dadi Sasono sebo’, warga .

Kawitjaksane pak Inggi Usamali lan ibu Dra. Siti Muslikah, lan ugo para penderek lan pendamping paring kebijakan tumprap desa, bener bener bisa dirasakno warga. “Butuhe mbangun, opo kang wis dadi kasarujukane kabeh, geneyo slenco. Pancen apik kurang apik, dilayani penak koq jare kurang penak, iku pancene uwong. Baku sing paling penting yaiku yen ora ana ukoro ala kog gawe gawe utawa dimub ,lha iku kurang prayogo, bener opo ora ?”, Pratelane pak inggi Usamali.

“Nganti akhir agutus 2018, penduduk desa ngulanan (krajan 6 RT, dusun cumpleng 3 RT ), 2849 jiwa, dirukep dadi 840 kepala keluarga. Dening ngadepi pilleg pilpres DPT klalen ora takon, jalaran suk nak wayahe pilleg lan pilpres rubah maneh, jalaran pendak ganti,dina tambah umur.

Miturut pratelane kasun Cumpleng Ghozali, “Aku ngladeni minangka tugas , paling penak yo pak Usamali, aku ping telu ganti petinggi. Penak rembugan opo,wae. Seneng nglumpuk ing ruangan perangkat, tugas angger ora mbacuti ngladrahi yo mung,diesemi thok. Minangka pamong yo ngrumangsani leh, tur coro nyambat butuhan yen enek yo langsung ‘grawul’, lha yen raenek dientenono nganti entek rokok 7 ngglintir yo tiwasan panas bokong. Iku peeeenak e, petinggi pak usamali. Ora ateges elek elek liyane, cuma iki pualing penak”.

Sayange penulis koyo uwong bantulan, siat- siut, nok kasun ngulanan wahyu ijek tutupan pager daleme, nok sekdes leni lagi tangi, nok kasi pem Ayu, nok kasun Cumpleng perihal kemajuan dawis, jare catetane di asto bu suwiti, bu suwiji isih paring piwulang nok murid paud.” Sementara yo sak intuk e data lan krungune komentare warga utawa sopo lah, prinsipe warga guyup,rukun ing pangajabku ojo nganti ono sing gesreh, rukun,agawe setausa congkrah agawe bubrah. Ki wis bar manganan , bar nggawe Balai desa, lha rebut cukup pesenku tetep guyup rukun koyo mangkene iki muga muga raket selawase. Urusan PKK diserat sasi ngajeng sak bibare acara tumpengan Aloon Aloon hari jadi Bojonegoro”, ngendikane bu inggi Dra. Siti muslikah, PNS Polres Bojonegoro.

Petinggi Ngulanan, Usamali ngendikane mangkene, “penak e petinggi diceluk pak, ra patio penak, yaiku ngemban amanah ,kadang uwis dilakoni maximal, ijek dipaedo, kurang ngene kurang ngono. Tapi wis kadung amanah kudu ditumindak ake lan diniati ibadah, mulo umpomo ijek enek sing maedo yoo syukur alhamdulillah, dosaku kalong, hhhhh. Ngono lho ko, masuk pak Ekoo”.

“Ki ngene, data hasil pembangunan phisik itu nok bu sekdes, lha dawis nok bu witi, dening durung yoo,suk,suk tulis maneh ra po po, angger sabar yo keduman, duman opo rumangsaem, duman data komplit.hhhhh. Awakmu ngerti seminggu winginane tayuban pindho, ben tetep adil, kene yo apik ngulanan yo apik. Ing sak jroning pahargyan,sedekah bumi, sing ngaji yo tetep diayahi, sing seneng tayub yo ditanggapno, uri uri kabudayaan nanging ojo lali kanti niat utawa nawaitu niat ingsung Ibadah. Pokok e senadjan aku petinggi yen ana salah luput,sarto kladuk e aturku, pokok e aku lan bu inggi nyuwun pangapura. Biyen dikala durung dadi petinggi kog gelek sobo silaturahmi, lha saiki kog arang arang kading yo tulung dimaklumi, amargo saking,akeh sing kudu diayahi”,pungkasane pak inggi Usamali ,ngendiko.

Kadapuk minangka konco tugas pak inggi, sekretaris desa/ carik leny ermawati, kasun ngulanan wahyu astutik, kasun cumpleng Ghozali, kasi pemerintahan arum putri rahayu, kasi kesra muh. Rokhim, kaur perencanaan cholifatun ni’mah. Kaur pembangunan H. Muchsan.
Sedangkan BPD diantaranya, Muslimin, sugito, teguh prasetyo, siti nurhayati, drs. Suharto.
Untuk karyawan desa Ali ridho, teguh kinaryo lan Suwiti.
Danton linmas, Ngari, anggota Marsahit, malekun, muslim, pariyoto, nunung, ansori, suhadak, suparno, lan sak koncone, dening rt ora patio apal, elingku ngali, wahyudi, waroekan, sutiyono, suyono, slamet wilujeng, lan liyane.**(Ekopurnomo/lintasbojonegoro.com)

  • Whatsapp

Pos terkait