Petinggi Ngasem, Suwondo, SE.MM. Trengginas

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – DESA Ngasem tlatah ngasem, pancen saiki kena diarani cemrolot kumaraning. Paribasane arep menyang endi ae kena diarani wis ora patio kembet utawa glotheh linet. Opo maneh ing mongso ketigo mangkene iki. Babagan bangunan desa ngasem jalaran minangka klebu desa kang dadi punjer kuthone ngasem, ibarate anggone dandan yo peng-pengengan. Jumbuh anggone rekadaya kanggo ndadheake moncere kutho ngasem ing desa ngasem. Kanti kapimpin dening petinggi tertinggi sak ngasem kang Asmane, Suwondo, SE.MM. Priyayine Ganteng gagah gedhe dhuwur, bregas, trengginas ,tegas, lan paring pelayanan ing,wargane tanpo pilih pilih biyen milih panjenengane opo ora.

Jumbuh karo asmane, kasil orane mbangun desa iku dudu mung dadi tanggung jawabe bapak Suwondo, SE.MM. Nanging kudu kasengkuyung para perangkat, tokoh agama,tokoh masyarakat lan pokok sak enek-e elemen kang ono ing kono, yaiku podho tancut tali wondo, yaiku kudu sinergy utawa padho gelem podho nyengkuyung utawa kasinambungan.

Anggone mimpin pantes diacungi jempol utawa pantes di apresiasi iki, jalaran opo kang dadi programe lan disetujoni bareng bareng banjur dilakoni jumbuh karo wektu kang wis ditentoake. Dadi ora nganti gondal gandul kuyo wohe gambas utawa blonceng ing wit pelem .

Katone anggone mimpin ngasem, pak Wondo , nepak-ake rikala isih ngasto dadi kepala sekolah menengah kejuruan Bima. Lan ugo dadi dosen, yaiku Ing ngarso sun tuladha ing madya wangun karso tutwuri handayani.

Kepenak e maneh, warga kang nbutuhake tapak astane (tanda tangan), ora usah ewuh pekewuh nyaosake rokok Gudang Garam, opo maneh salam tempel arupa amplop isi duwik, malah babar pisan ora kerso. Malahan tamu yen gelem sowan marak sebo nyuwun tapak astane kog wayah mangan awan, tamu malah disuguhi lan mangan bareng bareng karo panjenenganipun bopo Suwondo lan ugo pamonge. Ngono ya rapopo yen tego lan mentolo, sowan wis ora nggowo opo opo kog melu moplok bluwak bluwek lan klukak klukuk ugo ceglok ceglok anggone melu mangan lan ngombe. Upomo gelem ngono tenan yo pancen wong kebacut mblubute.

Pancen adiluhuning lan kebecikan e pak wondo kang sakdurunge ngasto dadi priyayi nomor siji ing gumintene (pemerintahan ) ngasem, yaiku minangka kepala marketing rokok skala internasional yaiku Gudang Garam. Ing laladan,Tuban banjur devisi sak jawa timur banjur ing laladan ing kawasan sumba sumbawa, banjur ono dardah negara timor timur dadi timor leste, pak wondo pensiun banjur ngasto dadi kepala,sekolah SMK Bima lan Dosen. Bab pangertene tonggo,warga lan konco wis ora perlu diragukno maneh.

Janji pas enek langsung grewal, yen pancen kebutuhane iku bener bener darurat. Mulane angger ono warga tilar ndunyo/meninggal/mati. Pak wondo wis ora srantan, langsung umpomo sopire ijek turu kog bojone sopire wegah nggugah, pak petinggi wondo langsung melu melu tancut tali wondo, melu iwut umpomo jenazah dikubur wayah dalu pak petinggi langsung masang lampu lan nylenger diesel. Mulane wargane wis ora kaget wis pas onok warga ngasem mati, pak petinggi Suwondo kog yo gliput linet ing celana utawa klambine, yo pancen ngono iku, wis ora gawok utawa gumun.

Lha wis koyo ngono iku ka-apik-ane petinggi ngasem Pak Wondo soho garwane kang asmane bu lilik lan putrane, kadang ijek enek sing ora seneng. Pancen wong akeh iku yo,sak pirang pirang.

Pak petinggi,suwondo, pribadine santun lan,sumeh grapyak, bisa didampuli para bapak lan poro anak, nanging ojo banjur nrucak sak karepe dhewe pingin nerak nerak. Lha yen ono kang duwe karep ngono iku, panjenengan ora patio,gedugo. Kang diremeni yo sing sregep, ojo pingin nok ngarep njegung utawa ngingerno kawicaksane pimpinan. Nak urun rembug lan musyarawah monggo, nak ngono iku panjenengan setuju lan,seneng. Tapi nak pingine mbesik i kesane ngatur petinggi, aluwung ora usah menyang ora popo.

Kautamaane pak Inggi Suwondo, SE.MM. Patut dienut, lha yen mung,seneng golek babagan elek, ora perlu dipungkiri, pancen uwong iku senadjan ganteng utowo ayu ,yo kabeh podho gembol taek. Yo pora.

Yen kabeh wes do gelem ngerti, ayo podho nggolek i ka apik ane, ben anggone srawung kekancan tansah tinemu kaluhuran budi pekerti.
Pangapuntene nggih ,para maos, yen enek kliru nyaosake anggonku matur ing kene, monggo sami emut, Suradira djaja ningrat lebur dening pangastuti. Nandur pari thukul pari nandur rawe thukul rawe. (Ek/Red)

  • Whatsapp

Pos terkait