Petinggi karangsono, kundure meh Bareng Surupe Srengenge

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com PETINGGI (Kades) karangsono tlatah (kecamatan) Dander, pancen kena diarani unik, pancen kasunyatane yoo wis pancen ngono. Yaiku kundur,saka balai desa (kantor desa), meh mbarengi adzan maghrib. Kuwi dialami jalaran wis dadi komitment rikala golek simpatisan biyen. Mulane dibuktek,ake, senadjan nate dijampes ndang kuwat pirang sasi. Nanging ora direwes babar pisan.

Muat Lebih

Petinggi sing ora nate nyrengeni konco perangkat opo maneh warga, senadjan balai desa diteplok taek, aku yo mung ngajak, hayo diresik i, rausah padu. Api harus dilawan nganggo banyu, mengko lak lerem. Lan sing gelem ngono iku, yo ra perlu digolek i, nak wayahe mulih lak mulih, kabeh uwong gelem urip gelem mati. He he, rausah didawak dawakno, mundhak malah ngasorno, jalaran siji enek pitakonan, sing diarani pemimpin endi , lan endi disebut pamong.

Pancen, tabiat ngene iki mbok tulis, malah malah konco petinggi liyane ngarani, “ooo petinggi buento, di jak penak seneng seneng kog ora gelem. Rausah mas, kog sampean sregep tenanan luru luru nggolek i pawarta ngene, opo gak termasuk ghibah. Soale petinggi paring wektu marang wargane ing kantor desa nganti jam 5 seprapat surupe srengenge.

Pancen wektu seneng,seneng karo garwo ambek putro, yo mung seminggu sepisan, yaiku sabtu sore, anak anak di jak nok pasar malem, mengko dijak tumbas maem/dahar/mangan. Nok endi sing dikarepno bojo, bar kuwi mulih ndelok tipi. Dadi pancen diilokne konco petinggi liyane, petinggi Tris karangsono petinggi ndeso, yo ben. Opo maneh hobby nyereti kabel karo purel, babar pisan. Nuruti purel, podho karo nguyahi,segoro ,minimal koyo nyirami telo wayah ketigo. Bab ngono iku tak endani, pupuse siji mundhak nambahi utang,nggrangsang, ketemu warga bisa wirang, bisa uga temp omah dadi perang marang bojo.

“Lha sak geretan kabel, bisa sejuta rong juta, duwik semono kehe, a… a luwung, dienggo ngopi nok warunge tonggo, wes kanggo pirang pirang mbengi. Tur maneh bisa golek lan nyaring utawa ngayak aspirasine warga, Opo sing dikarepke lan kudu piye, sinambi dolanan macanan utawa mul-mulan. Sangu suwidak ewu wis bisa mbayari kopine konco ngopi, karo nggowo rokok. Lha aku ora pingin entuk “Wash” utawa lagu,”Pak lurah tamu kehornatan”, ora usah ngono yo ra popo, nanging bab urun solidaritas, tetep. Nak mau khan, pergaulan nok ndeso. Soal idola, yaiku, Sahabat Rasulullah. Kang asmane, Khaliffah “Umar bin khatab”.

“Alhamdulillah, istri mendukung, tapi kadang mbuh nglulu mbah ngeles aku, ngene..e..jare bojoku. Pak sampean kog gak duwe cerita, mbok Melu melu rono rono, ben aku bisa cerita, he he. Kog uthek , sawah ,kantor, sawah, warung kopi”.jawabanku ngene, ojo nggarahi gawe ,srengenku po piye, terus dadi tabiatku aku tukang srengen, enek cerita seneng rungokno ra seneng nyingkrih, lha kog malah awakmu butuh bagan ben bisa ngempyangi to buuk, hadeeeh.He he he”.

Gaya ngene iki, jalaran,aku dadi wong kene kawit lahir, lha kadang krungu cerita lan sambate pingin ketemu petinggi kog,angel temen. Lha sepira gedhene nelongsone iku, mula ambek nylenger diesel nok sawah, eeh hemm, suk nak aku dadi petinggi terus di celuk, Pak Luraaah, selalu ada dan mudah yaa. Ngono, Alhamdulillah,kaleksanan dadi Petinggi tenanan diijabahi Allah, lha kog mlincur. Termasuk, bu inggi yen ana,tamu wis,tak dawuhi, aku enek omongo enek, aku nok balai desa ,omongo nok balai desa. Sebab tamu iku rejeki, senadjan kadang awak dhewe kalong sithik tapi iku kang diarani dol tinuku marang,sing gawe urip. Anggak o yo mung 6 taun, yo nak kepilih maneh, ora kepilih khan piye, oyii..?.Nuwun. (Ek/Red).

Pos terkait