Penggawean Bisa ditiru, Rejeki Ra Kena di Iri

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – MANEKA wernane dalan golek pangan, mulai tukang patri nganti mantri lan uga Menteri. Ugo ana gawe plat baja nganti plat nomor kendaraan.

Muat Lebih

Pak Putra (32), asli dusun jarak- an, desa ngablak kecamatan Dander. Saben esuk mulai buka e pertokoan pasar Jetak, wis tata tata nyanggong dalan enthuk e duwit nggo nyanbung urip. Yaiku samudiya (Siap), nggawekno sopo wae,sing pesen pelat nomor, udhuk utawa praoto. Regane rundingan dhisik.

Pak Putra, pancen prigel lan canthas trengginas, empeng sikile mergo,awak e yo radha tipis. Tur grapyak semanak.

Mung kadhang yo disambi ngojek yen lagi pesenan, manggon ing emperan theorist wis kawit biyen. Kadhang sepi mampring babar pisan yo nate. Kadhang mung entuk sego bundelan dum duman sosial saka polres Bojonegoro yen nuju entuk.

Pancen, konsepe prasodjo, mung ngene,”pegawean bisa,ditiru, rejeki sing ana kang mbagi. Sing penting nguyapa lan mbudidaya amprihe tetep kebagian, saka mbah Mikail sing bagian ngendum rejeki. Ora perlu drengki meri apa wae dum dumane Gusti”, pratelane Pak Putra.

Nak liyane pingin disebut, kuwi mbayar brow. Ngene iki yo wis diarani promosi, gratis, minangka bunga bunga sosiale penulis lan tim redaksi. Ok.(Ek/Red)

Pos terkait