Penak Nggawene, Ora Penak Ngrumate?

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – ANANE Bocah ditinggal tanpa ukara iku, mertanda-ake, yen anggone nglebokno senapan gombyok nek empal brewok, mung mburu seneng mburu penak nanging ora tanggung jawab. Dilalah dadi bocah. Menawa si pak ane bocah iku ora tanggung jawab mbejodote bocah iku mau.

Muat Lebih

Nanging seumpamane ditawakno uwong liyo kon ngrumat, mestine yo royok an, senadjan bocah kuwi kasile demenan ben ora konangan bojone.

“Niku tiyang jalere umpami tanggung jawab. Menawi ngantos bocah diselehno nok meja warung,” pratelane sadin (53).

“Sing pingin duwe anak, nganti entek sawah entek sapi, nganti bayi tabung ragat pulohan juta. Saiki umpama ditawakno bu hajjah suprihatin, menawa gelem, minangka pengganti anak pungute wis di kersane Gusti Allah.” Pungkase.

Sing tukang ngganleng mung gelem penak e Thok, ragelem ngakoni. (Ek/Red).

Pos terkait