Pamong Desa Nyambi Manjak Gong

  • Whatsapp

Oleh Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com -PAMONG desa kunci laladan Dander, Warsono, pancen anggone jiwani seni kagolong dhuwur.

Pancen, mbah son , undangane kamituwo kunci, dadi tukang nuthuk gamelan kesenian jawa, wayang kulit, tayub. Lha dhening dadi dagelan kethoprak wiwit ijek mbujang, kadang yo minangka pelawak, lha kadang yo dadi,asisten sutradara, kadang yo dadi senopati.

“Pokok e iki uri uri kebudayaan, dening nglawak nak tanggapan dhewe yo lumayan 3-5 juta diendum wong telu. Nanging nak manjak alias tukang nabung gamelan yo mung kenek go ngopi karo sak rokok e, lumayan”, pratelane kamituwo.

Petinggi kunci kusyono, dilalah yo nduweni jiwa seni, mung sak joge dadi petinggi wis ora gelem didapuk dadi opo opo, kadang yo mung melu rombongan go tuwek tuwekan, lan dadi pemain cadangan, yen kurang pemeran raja. “Aku petinggi kog patih, yo raja to”, pratelane petinggi kunci kusyono.

“Sedhela maneh aku setengahe pe prehi dadi pelawak, pe dadi juru mertani alias dapuk tukang pitutur,ae, aku pe dapuk prajurit tukang perang , cara phisik wis prengkosan, malah diobat abitno cah nom boyok pegel, mandah mijetno”.ularane kasun warsono.

Sekcam Dander H. Heru Witjaksi, STTP.MM. Pareng pangalembono marang pamong kunci sing prigel anggone nguri uri kebudayaan jawa. Tapi yo kuwi, kog peh laris ngethoprak utawa dadi panjak banjur dinese klendran. Ojo nganti ngono lo pakwo”, dawuhe Bopo Heru.

“Inggih mboten to bapak, koperensi kulo dugi terus, paling nggeh namung telat sekedik”, pratelane kasun warsono.

“Geh mboten piye maksudte, he he”, pitakone Declan

“Maksudte mboten nate mbolos konperensi…Bapak..he he, ngene iki mas ekoo enek ae, gae ukoro. He he”, wangsulane warsono.

Tanggapane kethoprak kunci lumayan rego bateh, senadjan wis meh koyo siswo budoyo, tapi ora larang. Tur maneh anggotane ora patio akeh, dadi rausah kuwatir, nanggap kethoprak kunci mengko ndang ngedangno sego pirang pirang tolok, ora. Anggotane mung cukup pemeran, karo seksi seksi . Simpel, praktis, murah, penak, guyone yo sopan.

Camat Dander Hj. Nanik lustyawati, SH.MSi. Rumangsa bombong manahe, jalaran ing laladan dander kang dipimpin enek paguyuban seni tradisional kethoprak kunci, wis tanggapan nok endi endi wae, mung siji welingku, pamong sing melu dadi kethoprak utawa manjak gong ojo nganti mbolos tugas , yen maen yo tetep dudhohno jati dirine kethoprak kunci kecamatan dander bojonegoro, ok”.

Sayange pe diceritakne dowo engko ndang hulet. he he he, gendhinge selawe nggeblag dhewe enek gak wo, he he, Nuwun..***(ekopurnomo/lintasbojonegoro.com)

  • Whatsapp

Pos terkait