Nonton Wayang Tengul Ing Sumber Wuluh Ngunut

  • Whatsapp

Reporter : Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – WINGI jumat legi (20-7-2018) Manganan ing desa,Ngunut kecamatan Dander, ing panggon sumber banyu kang ditenger jeneng Sumber Wuluh, desa Ngunut, ditanggapno Wayang,Tengul.

Ngendikane Petinggi Ngunut, Ida didampingi perangkat,desa, sautarane kang jenenge Asmaul Husna. Manganan utawa,sedekah bumi ing laladan Ngunut,setahun ping pindho.

Sepisane ing,sumber,Grogolan, dino jumuwah wage nanggap langen Tayub, lan jumuwah Legi ing Sumberwuluh.

Penulis ora bisa suwe pitakonan marang bu Inggi, jalaran bu inggi wis kadapuk melu nembang gendhing jawa ing sakubengin poro pesinden.

Tembang utowo gendhing kang dilagokno bu inggi sing paling ayu sak kecamatan Dander katagori kades se kecamatan Dander iku, mratelaake, yen manganan desa Ngunut wanine sak,rampunge desa Dander yen wis nglasanaake. Gendinge favorite bu inggi Ida, yaiku. Prahu Layar, Mbangun Desa karo Lesung,Jumengglung.

Bu Asmaul kang minangka kasi paduwitan/keuangan, mratelaake, yen manganan mboten dateng makam nanging,dateng sumberan.

” Lha ingkang,wonten judang tur enten sekare niku nggih sanes kuburan, kog pak,”

Salah,sawijining,warga ugo kondho. Yen bantu sumberan ing,sumber wuluh iku, angger ape dimanganani sumber nggih grewal grewal.**(Ekopurnomo/versi Panjebar Semangat Biyen,)

  • Whatsapp

Pos terkait