Nguri Nguri Jajanan Serabi Parutan Klopo Kagunganipun Mbah Parmi

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – BIYEN senadjan mung SERABI yen priyayi Solo anggone ngarani. Nanging yen wong,Bojonegoro ndjenengake rodo kasar sithik, yaiku SERABEH.

Miturut para winasis, wong Bojonegoro iku ana Trah saka Mataram uga ana,Trah saka Majapahit. Mung wae penulis ora ana gelar Raden, dadi yo katut nyebute,Serabeh.

Dhewe dawuh pangandikane mbah JO, ahli terawang Radio Istana, tanpa ndjarag, jare penulis iki malah dudu keturunan darah Mataram yaa dudu Mojopahit, nanging nyleneng yaiku ijek minangka umpomo cindil abang kintiran saka Prabu,Siliwangi.

Yaa kabeh mau tembung jare, jare ora kena,dijarakno, mergo nak ndegar malah salah abahan. Bali ing babagan Serabi mbah Parmi bojone mbah Dimin Mayangrejo-Kalitidu.

Miturut ceritane, mbah Parmi direwangi mbah Dimin anggone bakulan serabi ing kulone Kolam renang Mayangrejo wis 3 taun. Bukak jam 3 sore, kadang ora nganti wayah sholat Isya’ wis rampung.

Mung wae yen ono pesenan kadang nganti entek tepung beras 20 kilo. Yen dino biasa sautara 13-15 kg tepung beras.

“Alhamdulillah, kulo syukuri kemawon, kesel mboten kesel bakul niku butuhe nggih laris, milo inggih tetep bukak, amargi sampun kathah ingkang remen. Inggih namung serabi campur parutan klopo, sambel jagung nggeh mboten, juroh santen nggeh mboten, ketan nggeh mboten. Mliki serabi parutan klopo nom,” Ucapipun Mbah Parmi.

Miturut ngendikane pelanggan, saking kalitidu Pak, H. Abusiri, SE. (Tata Usaha SMKN I BOJONEGORO), milih kanggo camilan bengi Serabine mbah Parmi, jalaran, empuk, enak, ukurane gedem, mulai buka durung laris nganti saiki, antri meh sak jam ndah, rega tetep.

Dhewe maneh, miturut pengakuane pelanggan soko desa Mojosari, pak Muslih, mratelake, istimewane mergo enak gurih roso pancet, ora kecut ora nyebahke weteng.

Kahanan dunyo wis akeh wong mergo kakehan zat formalin sing di dlesepno nok barang Jablokan. Malah ono dicampur lilin, mulo nak iso bali maneh ing jajan lawas, bebas formalin, yaiku, Serabi, ketan, thiwul, saplak, gendos, kojor, linpang linpung, golang galing, jenang grendul, blendung jagung, gethuk, genthilut, nogosari, klepon, lopis, apem, ndog gluduk, rondo royal, enting enting, apem, ote ote, gedang goreng, onde onde, kucur, opak, sagon, madu mongso, jadah, uwi ,gembili, lan sak liyane.

Kasunyatan, pelanggan serabi ora mung tonggone dhewe, utowo tonggo desa, tapi yo ana, saka desa mori trucuk Budianto, Zulkarnaen pagak kapas lan eko saka sumbang kecamatan kota.

Jarene pelanggane saka kota, angger saka kulon kok ketok ana serabi, uga pada mmampir, sak liyane dipangan nok nggon uga mbuntel.(Ek/Red)

  • Whatsapp

Pos terkait