Meh Pensiun Ijek Diutus Dadi PJs. Petinggi Ngringinrejo

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – ASMANE Pak Muryadi,SH.MSi. Yen nak nok kantore anggone ngasto, yaiku dadi Kasi Pemerintahan, amargo menawa saking prigele anggone ngayahi tugas, lan disiplin iku dadi modale kepercayaan tumprape pimpinan. Mulane senadjan wis meh kari setaun anggone ngasto PNS ajeg kantor, iyo isih entuk tugas dadi Pj.Petinggi Ngringinrejo Kalitidu, kang petinggine tilar dunia.

Muat Lebih

Pancen rikala isih ngasto ing kecamatan dander biyen (1987), ugo nate dadi pj. Petinggi ngulanan kecamatan,dander.

Rikala ketemu penulis, pak Muryadi,SH.MSi.(6-8-2018), ngendiko, ” jan jane wis muoh mikir abuot,abuot. Tapi piye maneh. Pimpinan,sing perintah. Yoo mung,sendiko dawuh kemawon mas. Pas mlebu ngrongirejo, ngglundheng, kegiatan mbel mbelan tumpuk tumpuk , dana penunjang kegiatan durung enek, hualah yo,setengahe prengkosan.

Tapi piye maneh , yo sanggup dan,sanggup ngono thok. Untunge ngringinrejo (sentra blimbing), pamonge wis prigel kabeh bab kegiatan terencana utawa ora terencana. Alhamdulillah, siiiiap. Konco mergawe, ape ora siap, yaa sidi siap yo. Ngringinrejo roda pembangunan dan pemerintahan berjalan transparan, piye,wae ngringinrejo dadi bagian mercu suare Bojonegoro, utamane kalitidu, lan duwe ‘branding Destinasi Wisata ,petik blimbing”, nuwun.***(Ek/Red).

Pos terkait