Mbah Sumiati, Tuwo Nanging Prigel Makaryo

  • Whatsapp

Reporter : Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – Mbah Sumiati (76), iku kagolong wong tuwa sing bisa rumangsa, ora mung pamer rumangsa bisa, nanging bisa ngrumangsani.

Rikala ngarit suket rikala pakan wedus nok omahe yoiku desa kebonagung kecamatan Padangan, tanggal (21-7-2018) mratelaake.
“Pados suket damel pajama mendo/wedus. Ngrumaosi bilih menawi mpun manak geeh kulo damel kubutuhan, nggih buwuh geeh tambahan sanese. Lha sak niki badhe ngerehke sinten mbah nang geeh mpun,sepuh. Disyukuri mawon nak nopo wontene sing penting rekaose tapi mugi mugi barakah,” Ngomonge mbah Sumiati.

Pancen pranatan lan susilane wong biyen karo saiki aduoh banget, adohe ngluwihi wong biyen hijrah Makkah-Madinah. Susahe koyo ijek nyekolahke bocah, kadang nganti dodolan sawah utowo susunan barang omah, kadang mbayare sak wayah wayah.

Lha nak saiki bedo maneh sing ora betah nok sabane edan sawah, lha ape opo, ngedos ora, matun ora. Dilalah podho karaoke.

Yaa mencontoh kegigihan mbah Sumiati , adalah contoh yang baik, senadhan sepuh gelem krembyah krembyah, muoh kalah yen babagan ;-ngalap rejeki barokah.**nuwun**(Ek/Red)

  • Whatsapp

Pos terkait