Mbah Marji, Tukang Servis Kendang

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – MBAH Marji (67), gogol dusun nggenuk RT.18 desa padang kecamatan Trucuk, prigel dandan kendang utawa ketipung.

Mbah Marji minangka dadi tukang servis kendang kawit cilik, sak dulur misanan karo mbah Jiman (68), pancen kagungan profesi ing babagan seni Jawa, mbah Jiman tukang sungging lan dandan wayang pothel, lha mbah Marji tukang servis kendang.

Sak liyane pegawean nyungging, mbah jiman tukang kendang pagelaran wayang kulit. Lha mbah Marji tukang tabuh kendang langen tayub/sindir/ledek.

Ewo sumono, ceperan saben bengi mbah marji ora dilakoni yaiku nabuh kendang sindir dingklik, nok lore pasar Bojonegoro, jalaran saweran rada sepi, jalaran saben mulih esuk uthuk uthuk yo mung kebagian Rp.15.000,-

Dhewe nak mbah Jiman rada prigel, bab rega. Tur jam terbange mbah Jiman yo dhuwur, Ajeg tiap tahun nok TMII, lha ape katut tim kesenian wayang nok Amerika, mbah Jiman ora dipalilahi jalaran kesepuhen yuswane.

Dadine angger dinas pariwisata Bojonegoro, kog wayang onok sing keseleo dibantingi dalang, nak beko utawa rusak mbah jiman sing mijeti lan mbrngesi wayang.

Lha mbah Marji, nak enek kendange Dinas pariwisata kendo utawa kerawat kendang pedot lan lulang kendang kog suwek utawa dawir. Mbah marji sanggup mbenakno.

Dening ongkos, servis kendang , lan ketipung Rp.150.000,- lha nak ongkos wayang ora mesti.

Pancen, unen unen nak gelem obah mesti bakalan tetep mamah/ sopo sing gelem usaha mesti yo bisa entuk dalan rejeki kanggo dipangan.(Ek/Red).

Pos terkait