Mas Anjas, SH. Pengacara Asal Desa Kondang ing Kutha

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – Undangane biyen cukup mas Anjas, sak rehne saiki dadi uwong penting, utawa profesine kadhang padu lathine (debat bicara), utawa bantah bantahan utawa eyel eyelane karonan Jeksa negara, mulane sak kancane biyen wis istilahe ora ngundang, nanging ngaturi, yaiku bapak Anjas.

Jiiaan ngedap ngedapi yen pak Anjas kang wiosan (kelahiran), desa kedewan Tlatah (kecamatan) Kedewan iku wis angger ana ing pasidangan perkara, sak,enek – e, perkara kog yo wasis banget. Padahal biyen ciik ane, senengane dolanan Nakeran (kelereng), karo nggudhaki layangan. Dilalah,saiki titihan,Sedan duwite tas tasan, gelang lan kalung emase umpomo dienggo kulak beras intuk kintalan. Mantap tenan.

Senadjan ngono, Pak Anjas kang biyen ugo nate dadi wartawan iku, nyanyi saiki tetep katon grapyak semanak lan pangerten marang konco senadjan ora,sak angkatan karo priyantune.

Sing dadi,senenge konco kang saiki kadang kumpule prenco prenco, Pak Anjas, SH. tetep gelem nyapa lan takon.
Pak Anjas, malah angger nok klien Jakarta uga ngabari. Nak panjenengane ngayani tugas ing Jakarta, mulane kanca kancane dik biyen padha ndongakno, supaya sing diayani pak,Anjas SUKSES. Amiin.

“Mas, niki ingkang dalem ayahi khan tugas ugi kewajiban tuntutan prefesi, kulo anjas inggih tetep,anjas, konco panjenengan, kulo mboten berubah kog, prinsip kathah seduluran ugi kathah dalan rejeki, ngoten to nggeh, bang eko irama . Menawi tindak jakarta dateng daleme pak Haji Rhoma Irama, monggo siap nderekaken ngantos alamat tujuan”, ngendikane Pak,Anjas ,SH. Kang ugi dados pathner kerja Hj.Siti Musdzalifah.

Anjas, SH. minangkani contoh ketok, yen pancen wis ginaris, daleme senadjan kampunge dikubengi alas glandengan campur sumber minyak sumur tua ing laladan desa kedewan, kulitane putih ya kemrusuh burus, ora kusi koyo koncone sing omahe kutho nanging ijek ana sing kusi kusi, ngono kuwi terahe jalaran banyune utawa terahe kurang kramut. Malah ijek ono ugo sing irenge kebacut.

Yen mbutuhake pak Anjas Gampang utawa nayoh, jalaran sak enek e konco podho ngerti.**nuwun. **(Ek/Red)

  • Whatsapp

Pos terkait