Mantri Alas Diglundungi Watu Dening Blandong

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – Menawa saumpane Perum Perhutani ora tanggap sasmito, marang Rimbawan kang asmane pak Ruslan (55), menawa mboh piye ceritane, jalaran biyen rikala dadi mantri /KRPH Klino, Pak Ruslan sing saiki ngasto dadi KSS SDH & lingkungan KPH Bojonegoro.

Riwayat tragis nate dialami Pak Ruslan, yaiku rikala mboyak wong nyolong kayu ing wilayah/teritoriale,dilalah ana koncone blandong sing ngglundungi watu soko dhuwuran pegunungan. Pas nibani sirahe pak,Ruslan nganti moncrot, nganti jahitan 17.

“Niki abot abote mbelani asset negara, dan demi tugas , nganti mboten sadar, alhamdulillah, tasik dipun paringi waras saget dines Malik, saget punanggih sampean, niki tugase kulo inggih persemaian, pokok e yo nilik i, bibit, untuk data riil lahan siap tanam inggih puluhan ribu hektar, tapi dateng kantor”, ngendikane Pak Ruslan.

“Alhamdulillah, sakniki sehat. Tapi kulo mboten Tillman mulane ketingal buthak e bekas jahitan. Alhamdulillah kito syukuri kemawon”- nostalgia KSS kang nate di bleqi watu karo blandong. (Ek/Red)

  • Whatsapp

Pos terkait