Kades Ngulanan Pendak Jum’at, Nanggap Tayub

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – Pancen Sak joge wewengkon ngulanan laladan dander kapimpin dening petinggi usamali sing ngasto periode kaping pindho iki, raono urunan go nanggap tayub.

Wengkon utawa desa ngulanan pancen yo mung dienggoni sautarane 1934 wong, hak pilih sauntarane 1700 hak pilih, sing nggrombol ana rong dusun ,yaiku krajan karo dusun cumpleng. Kamituwone krajan wahyu astutik, lha kasun dumpling jenengan gozali. Nanging mangone yo nok ngulanan.

Biyen desa ngulanan kena diarani minangkane bubak e uwong jupuk pasir bengawan solo. Kang duwe kreatif kendaraan praoto mudhun jurang mbanjur ndjegur nggisik. Lha mergo wolak walik e jaman opo maneh nggawan dibendung gerak nok ringinrejo, saiki gisik bengawan kang nok nggone ngulanan wis ora patio ana pasir cor, pasang. Kadang kolo anane yo mung pasir uruk utawa wedhi pug, campur waled, saiki coro pitung penghasilan rada suda.

Mung apik-e , petinggi ngulanan kang asmane Bopo Usamali, tanggap sasmitane ukara babagan sumber ekonomi merosot. Mula bopo usamali lulusan Unsuri fakultas tarbiyah iki, wayah rheg-rhegan usum perayaan agustusan lan manganan/sedekah bumi, biiabar pisan wis ora usum narik utawa urunan ing warga. Alhamdulillahe yo mangkono iku, intine pak inggi ora keras nambahi beban marang gogole.

“Ngene bloko kadang ijek digunem to ko, pancen yo ijek enek sing jeeeeeng..ker, kog peh lambe raenek panggon kulak. Sing baku, karepe warga iku piye, enek yo kono, lha nak ora enek mbuoh kono.”, ngendikane pak inggi usamali.

Untunge maneh bu inggi siti muslikah kang uga pejabat sipil Polres bojonegoro, apik an banget, alias gelem dijak tambel, angger kanggo kebutuhan desa.
Lha setahun ngulanan rong panggong sing kudu diana-ake manganan, yaiku ing cungkup pesareane mbah buyut RM. Tarjo wongso, (pepundene wong ngulanan), ing dina jumat kliwon. Lan ing pundung mbok rondo mori. Ing ndingin tengah sawah kulone dusun cumpleng.

Ila-ilane ambeng utawa tumpeng manganan ngulanan sing kudu ono yaiku kulupan godhong kudhu/pace, terong utoh, blutru utoh lan kecambah kacang tholo. Yen pamong desa, kudu nyaoske ingkung panggang pitik.lan sindir/penari tayub kudu sing paling ayu lan paling larang sewane.
Mula saben dina manganan akeh warga ngulanan libur kerjo. Lan ing malam jumat diana-ke tahtimul qur ‘an, sedino suwengi ing balai maqom. Lha dening langen tayube ing balai desa, lha langen tayub manganan pundhung cumpleng tayube ana ing daleme pak inggi usamali…Nuwun.***(Ek/Red).

Foto :Kades Ngulanan

  • Whatsapp

Pos terkait