Juru Kunci Ringin Pemkab Bojonegoro

  • Whatsapp

Oleh Eko Purnomo

WINGI Selasa (14-8-2018) kurang luweh jam 17.15 wib. meh ape wayah maghrib, penulis melu ngantor salira ing Gazebo sor ringin Pemkab Bojonegoro kidule Pendopo. Dilalah begejile berulah maneh.

Ngene jlentrehe. Wingi pas penulis sak rampunge saka Tlatah Ngasem, banjur ndjujug gazebo, ketemu Mbah Alex, Anam, Hartono, lan konco wartawan liyane.

Lha pas guyon guyon aku karo mbah Alex foto Selfie, anehe aku selfie kog sing metu foto pager Gazebo thok.

Sak naliko kuwi sontak ndadak guyon bantah bantahan, anam ngeyel, tapi mbah alex tetep ngugemi benere kasunyatan sing dialami dhekne. “Aku ra percoyo, jo neh sing ora tenanan, sing tenan wae aku ra percoyo, ” Pratelane Anam.

“Anam ra percoyo ben no.. Ko, tak kandanane engko. Lha ki maeng aku sing selfie ambek Eko, lha kog sing mbejudul kog mung pager. Ki piye jajal aku tak takon nok mbah sing mbaurekso ringin,” Ngendikane Mbah Alex.

Sak banjure mbah Alex ngaturno sungkem ing ngisore ringin.

“Mbah, kulo Alex. ngaturaken sembah pangabekti dumateng panjenengan, mugi sedaya sami selamet nir ing sambikala, puji pangestuti lan nyuwun tambahe pangestunipun mbah ringin. Sagete sedoyo konco konco pikantuk kawilujengan saking Gusti lumantar Panjenengan. Sepuntene mbok bilih konco wonten ingkang kurang duga, ingkang dipun sengaja utawi mboten sengojo. Amargi kulo sak konco sami mboten sumerep siseh pundi panggene panjenengan,” pratelane Mbah Alex.

Sak bubare kuwi, kahanan Gazebo sor ringin rada sepi sing andhok nok kono. Semana ugo bakul yo ora patio suwe anggone leren nok kono. (Ek/Red).

  • Whatsapp

Pos terkait