Jamu Solo Mider Nok Bojonegoro

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – Kawit biyen, wong Solo (Jawa Tengah), lelabuh mbudidaya ing Bojonegoro, kawit anyar anyar mbah Kakung Soeharto (Alm) dadi presiden, sauntarane taun 1972, lagi siji loro. Pancen Bojonegoro-Solo, ana gandeng cenenge adheke Kadipaten Bojonegoro. Yaiku eyang Adipati Haryo Matahun, kang sumare ing desa Ngraseh laladan Dander.

Menawa dirunut saka iku, wong Solo sing mbudidaya ing,Bojonegoro, arupa dagang/bakul jamu , bakso lan busana akeh sing kasil, mung wahe priyayi Solo kang nate ngasto pucuk pimpinan guminte yaa mung, panjenengane ingkang minulyo AKBP. HERRY WIBOWO., ngasto minangka KAPOLRES, (2006-2008). Nanging sing bakul jamu karo mbakso, kemluwet. Mung bakul jamu Solo ora koyo biyen, gendong rinjing karo unen unen pratandane yen rondo/prawan tengere gendule ganjil.

Bedane Jamu wong Solo biyen rikala ijek rinjing gendhong, kena diarani pepak, mulane nganti tukhule tembang.

” eeeeh jamuuu Jamune, beras kencur awak mujur ora mbliyur. Cabe puyang awak mriyang bisa ilang,”

Lha sing katon saiki rada kurang mathuk utawa ngilangi pamor adliuhunge bakul jamu ing Bojonegoro, yaiku Bakule ora gawe jarik utawa,sewek. Nanging podho ngganggo Celana kadang jean ketat, kaosan you can see.

Miturut kandane Sp (42), mangkene,”kersane praktis ke mawon, mboten usah jarik an, angkinan, gelungan, soale nak awak piyambak niku tasik ngubengake angkin, geeh kintun kalihan rencange,” Ucape.

Dhewe maneh karo pratelane, mbok Ngah, “Jamu sing diudek lan di unjuk pelanggan. Sedaya bahan alami tur saking Solo kathah, lha ngolahe dateng Bojonegoro, kirangane kados kecur,jahe,temu ireng.Gendis abrit, lung,asem, lung serut ugi ,suruh/Sirih, jambe nom (bahan sari rapet), pasar Bojonegoro mpun kathah, lha saking Solo inggih kirangane nopo mundut saking Solo, termasuk jamu bubuk an,”

Pancen Biyen ana jamu bubuk an, kang jare gawe gunantungane wong wong, enek jamu…nomor…, nanging iku dudu produk Solo. Umyek siaran Televisi, ndadheake kurange wong ngombe jamu gendhong. Nanging saiki wis normal neh.

Sawijining pelanggan, Mbah Ti, monggo, wis kawit nom nomane biyen kanggo kebugaran. Tansah saben telung dina sepisan tuku lan ngombe jamune sing asli Solo. Biyen jarik an saiki celananan, nanging jamu seger, kepenak nok, angger bar ngombe, awak lungkrah sayah, dadi sehat maneh.(Ek/Pin).

  • Whatsapp

Pos terkait