Destinasi Wisata Rowo Glandhang, Desa Gading — Tambakrejo

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com — YEN wis wayah ketigo rak, kahanan banyu ing rawa glandhang kena diarani meh memper belik , nanging yen wayah ketigo, banyune nglerap sak anar anar, lan koyo koyo setahun yen mung dienggo nyiram jagung, ngelep sawah, nyiram terong, lombok, tembakau lan dienggo papan panggonan rekreasi jiaaan asri banget. Mulane ing tahun 2018, petinggi Gading kecamatan tambakrejo duweni angen angen ing Rowo glandhang kono arep digawe panggon picnik.

Pak inggi Rudig, jlentrehke ambane rawa sautarane 8 hektar. Sawetara iki mung dienggo papan mancing, jolo, jaring, karo gogo. Mulane dening guminte (pemerintahan), Gading arep dibentuk BUM-Des, kanggo nambah sejahterane warga, sumber PAD , pancen suwene rong sasi iki pemdes gading wis action, yaa iku benah benah gawe gashibo, noto warung kuliner, noto panggon parkir, sarto dandan ratan tumuju Wisata Rawa glandang.
Dening wahana kang arep dicepak,ake, yaiku; perahu boad, perahu dayung, dolanan banyu”.

“Jlentrehe, jeneng Rawa glandang, pancen saka ceritane warga,Gading sing cendolo kumo wani, lan ngendelke lan ora ngajeni marang sing mengkoni ing kono. Lha ajaran agama wae ngajarake. Alam ndoya iki enek nyoto ono ghaib, ewo semono pas golek iwak, ngertine ganti seprene ora balik, lan jarene mukso tanpo pratondo apa apa. Aku dhewe minangka petinggi saben malem jumuah wage, kirim fathikhah, supaya poro makhluk begejil ora ono kang,diganggu, lha mbah rowo dhewe supaya melu,aruh,aruhi lan kudu nuruti sekabehe hajatku minangka pamengku desa. Kabeh kudu manggon ing panggone dhewe dhewe, dening ono wong klalen,amargo bongso ra kethok, kudu weweh tengoro, supaya menungso ora nerak dhekne. Bongso ngono iku ngerti manungsa , lha menungso arang,sing bisa ngerti dhekne. Klebu ugo, setahun sepisan rowo glandang dipanggoni manganan, bar panen dina jumuah wage. Jumuah pahing nok balai desa, jumuah wage nok rowo.,”.

Ing sakkubenge rowo , arepe ditanduri woh wohan kayadene, Jambu kristal, durian, manggis, klengkeng, pisang raja, sirsak, (variatif). Ooh iyooo, wis nate dirawuhi komisi B, (pak lasuri), nanging durung,ana tindak lanjute. Lha Supaya sing picnik ben gayeng mulo diparingi tanduran uwoh wohan, ngendikane pak inggi rudig.

Yoo mugo mugo dijabahi gegayuhan luhur, pak inggi gading Rudig. Supaya bisa nambah kemakmurane warga Gading. Nuwun

  • Whatsapp

Pos terkait