Bayarane Tenaga Wanita Dilalah Sithik Senajan Proyek Provinsi

  • Whatsapp

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com – YEN dinalar nemen pancen yo pancen mesak ake, tapi yen diitung tenanan opo yo pancen mung semono bayarane, yaiku mung Rp.50.000,- sedino. Padahal ratan sing dikuleni iku klas ratan Pekerjaan Umum Tingkat Provinsi,Jawa Timur (Jalur Bojonegoro-Nganjuk), pase ing tengah alas RPH Sugihan BKPH Tretes KPH Bojonegoro. Wilayah hukum melu laladan Sugihan-Kedungsari-Temayang.

Miturut ceritane salah sawijining kuli sing lagi ngecriki, pinggir ratan sing arep dicor, kondo, ” Pripun pak niki , harian kog namung Rp.50.000,- (Pati,Geni/tanpa mangan tanpo ngombe), nanging ditambahi arto bensin lungo wangsul Rp.10.000,- Padahal buruh matun, nandur kedelai/kacang setengah ari mpun Rp.50,000,- angsal nedo angsal kopi.”, kondone AW. (39), karo koncone Ys. (35) warga wilayah kecamatan Sukosewu.

Semono ugo kuli lanang tonggo desa karo wong loro ki mau, yoiku Jm (57), marang wartawan LintasBojonegoro.com mratelaake, ngene, ” Nak menawi veteran tiyang – tiyang wedok niki kulo mboten ngertos pinten bayarane, yen menawi tiyang jaler Rp.80.000,- Tapi nggeh pati geni. Lha wongsal wangsul usul undak an nggih mboten tembus babar pisan. Cobi tulung geeh pak, niki PT ne tiyang Tuban, kantore geh Tuban,” Sambate.

“Niki perjalanan sepeda motoran mriki dugi griyo sak jalan niku setunggal jam. Pripun malih geeh kulo nyangi. Matur nuwun, kersane ditambahi,” ujare AW.

Setengah arep arep Ambek sinambi macul.
Pancen yo rada banyol yen dinalar, proyek kelas provinsi bayaran hariane kelase bayaran kog podho karo mergawe padat karya nok ndeso. Tapi piye maneh, semono yo kog he eh wae, jalaran padune neh kog yo mung trimo luwung “.pratelane pawongan sing ora gelem disebut jenenge.(Ek/Red).

  • Whatsapp

Pos terkait