Aneh-Aneh Pijet Kok Bayarane Gak Masuk Akal, Sak Meniko Critane

  • Whatsapp

Tukang pijet pe diupai ngentub
____________________
Lintasbojonegoro.com

DIKIRA kog peh sasi suro buwuhan prehi, nganti tangane gringgingen, anggone mijeti pe ora diupahi,duwit, malah dikon ngentup mesisan tapi suroso nampik.

Mangkene ceritane, sasi september 2018 ing sawijining dino, ana begenggek tibo ko montor, sak liyane catu ,mlosok dengkule lan ugel ugelan tangane kesleo, begenggek sing jare tilik konco lawas iku, tibo jengkelangan lan kejlungup klalah klalah, banjur tukang pijet sing familiar iku banjur nulungi, kebeneran suroso dong kuwi yo kog pas sepi joob.
Mulani menawa dirasakno pijetane suroso kog penak, banjur suroso dijak nok komplek eks lokalisasi, suroso manut.

Bareng nok kono, suroso sak liyane pegel, ugo kringete gembrodos mergo sumuk campur panas, campur ketelak.

Dilalah awak e wis kroso penak, lungkrahe wis ilang, mung kari catu, begenggek banjur kondo” pak ki piye, aku raduwe duwik, awakmu tak upai entup entupan wae yoo ?!”

“Lhe lhe piye maksudtem, haram mbak, bojoku nok omah ae ayune ora,sadubillah, aku muoh mbak”, wangsulane suroso.

“Lha piye pak, wis ta gratis gratisan pak, plarisan aku entuk penumpang”, rayuan begenggek.

“Emooh mbak, ra mbok upai duwit yo tukokno rokok rong bungkus, apace ndah. Ngono kuwi pantangan “, jlentrehe suroso.

Sak liyane ngono, suroso ugo nate mijeti wong ngelu sirahe , dilalah wong mendem/mabuk.”kulo nggeh nate mijeti wong bar haaaaik. Lha kulo pijeti ngantos theklok jempolanku, lha angger tak takoni, jare ijek bliyeng bliyeng. Padahal titik syaraf mpun , tapi kog mboten sudo, lajeng kulo tangleti,” ki jan jane piye to, ki ngenthekno wektuku ee, biasane ra ngene”

“Aku maeng ngombeku saenek sak botol soo, tapi kog wis mbliyeng”, kandane pasiene .

“Oooalah diangkrik, tibak e mendem. Ngertio ngono aku ra plaur, brow”. Ngeduleme suroso.***(ekopurnomo/lintasbojonegoro.com)

  • Whatsapp

Pos terkait